Επίδομα παιδικής και μητρότητας: νέα ποσά και όρια εισοδήματος


Τα όρια ISEE αλλάζουν και η INPS κοινοποιεί νέα ποσά και όρια εισοδήματος για οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα μητρότητας που χορηγεί ο Δήμος

Σε Αυτό Το Άρθρο:

Έλεγχος που χορηγείται από τους δήμους

Ποσά και όρια εισοδήματος για την πρόβλεψη της αλλαγής του ANF (Οικογενειακό επίδομα) και το επίδομα μητρότητας που χορηγείται από τους δήμους. Οι νέοι κανόνες έρχονται μετά το Μεταρρύθμιση ISEE και αποκαλύφθηκαν από το INPS με την εγκύκλιο 48 της 20ής Φεβρουαρίου 2015. Πρόκειται για νέα ανώτατα όρια που αναφέρονται στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2015, αλλά για τις υπηρεσίες που αφορούν το 2014. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν, αλλά ας δούμε τι αλλαγές.

Θυμάμαστε ότι τοεπιδόματος οικογενειακής μονάδας χορηγείται από τους δήμους σε όλες αυτές τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, ενώ ηεπιδόματος μητρότητας Παρέχεται από το INPS για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε γυναίκες εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, γυναίκες επιχειρηματίες ή που δεν απολαμβάνουν αποζημίωσης για άδεια. Προκειμένου να εφαρμοστούν και τα δύο οφέλη, πρέπει να πληρούνται ορισμένες οικονομικές απαιτήσεις και να γίνεται αναφορά στην αξία του ISEE.

Οικογενειακά επιδόματα 2014 του Δήμου: οι αυξήσεις που προβλέπονται από το INPS

Ερωτήσεις που εστάλησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 για παιδιά που γεννήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή

Τα κατώτατα όρια ISEE ανατιμήθηκαν για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά αναφερόμενο στο έτος 2014 ισχύουν για:

  • οι αιτούντες που ζητούν επίδομα μητρότητας, μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, για παιδιά που γεννήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή ·
  • αιτούντες που υποβάλλουν, από τότε 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2015, την αίτηση οικογενειακής μονάδας με τουλάχιστον τρία ανήλικα τέκνα για το έτος 2014.

Επίδομα μητρότητας που χορηγείται από τον δήμο

  • Όσον αφορά το επίδομα μητρότητας, το Απαίτηση ISEE ορίζεται σε τιμή ίση ή μικρότερη από € 16921,11
  • Το ποσό της επιταγής που καταβλήθηκε 5 μήνες είναι ίση με € 338,21. Το ποσό οφείλεται στην έκταση των γεννήσεων, των εκ των προτέρων υιοθεσιών και των απεριόριστων υιοθεσιών από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Επίδομα για την οικογενειακή μονάδα με τουλάχιστον τρία ανήλικα τέκνα που χορηγείται από τον δήμο

  • Για το οικογενειακό επίδομα Η αξία του ISEE πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από 8538,91 ευρώ
  • Το επίδομα καταβάλλεται 13 μήνες και ισούται με € 141,02 μηνιαίως.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά αναφέρονται στο έτος 2015

Τα κατώτατα όρια του ISEE και τα ποσά των εν λόγω υπηρεσιών, αναπροσαρμοσμένα και ισχύοντα για το έτος 2015, θα ανακοινωθούν με τη δημοσίευση νέας εγκυκλίου

πηγή:

  • Η εφημερίδα της Προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών
  • Εγκύκλιος του INPS

Βίντεο: