Bonus Baby sitter και μηνιαίο παιδικό σταθμό 600 ευρώ: πώς να το υποβάλετε


Υπάρχει χρόνος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου να παρουσιάσει την αίτηση για το κουπόνι των 600 ευρώ για να πληρώσει το baby-sitter ή το νηπιαγωγείο. Ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει και πώς να το ζητήσει

Σε Αυτό Το Άρθρο:

Bonus Baby Sitter

Υπάρχει χρόνος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να ζητήσετε το κουπόνι 600 ευρώ το μήνα για έξι μήνες ισχύει για την πληρωμή ενός παιδιού ή ενός παιδικού σταθμού εγγεγραμμένου στον κατάλογο των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων. Είναι επομένως δυνατή η απόκτηση έως 3.600 ευρώ για υπηρεσίες μωρού ή νηπιαγωγείου.

Όπως διαβάζουμε στον ιστότοπο του INPS, "το άρθρο 4, παράγραφος 24, στοιχείο β) του νόμου της 28ης Ιουνίου 2012, n.92, εισήγαγε πειραματικά, για την τριετή περίοδο 2013-2015, την πιθανότητα για την εργαζόμενη μητέρα να ζητήσει, στο τέλος της άδειας μητρότητας και εντός των επόμενων έντεκα μηνών, ως εναλλακτική λύση στη γονική άδεια, δελτία για την αγορά υπηρεσιών παιδικής μέριμνας ή συνεισφορά για την κάλυψη των χρεώσεων του δημόσιου δικτύου υπηρεσιών φύλαξης παιδιών ή διαπιστευμένων ιδιωτικών υπηρεσιών για μέγιστο διάστημα έξι μηνών.

Baby Sitter και κουπόνι νηπιαγωγείου. Ποιος έχει το δικαίωμα

Η δυνατότητα πρόσβασης στο επίδομα επιδόματος μωρών επεκτείνεται και στις μητέρες που έχουν συμπληρώσει την περίοδο των 5 μηνών υποχρεωτικής άδειας και οι οποίοι είναι εντός των 11 μηνών που ακολουθούν το τέλος αυτής της περιόδου.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του INPS, έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ Τή σε αυτή τη συνεισφορά:

 • ο εργαζομένων των δημόσιων διοικήσεων ή των ιδιωτικών εργοδοτών ·
 • ο εργαζόμενους που έχουν εγγραφεί για χωριστή διαχείριση που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 26 του νόμου της 8ης Αυγούστου 1995, αριθ. 335 (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών ανεξάρτητων, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη υποχρεωτική μορφή ασφάλισης και δεν συνταξιοδοτούνται, υποχρεούνται να καταβάλλουν την εισφορά πλήρης)
 • που κατά την υποβολή της αίτησης εξακολουθούν να βρίσκονται στο 11 μήνες μετά τη λήξη της υποχρεωτικής περιόδου άδειας μητρότητας, και δεν έχουν ακόμη επωφεληθεί από το σύνολο της περιόδου γονικής άδειας.
 • Οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα οφέλη για πολλά παιδιά υποβάλλοντας αίτηση για κάθε παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω για κάθε παιδί.
Bonus baby sitter και daycare, πληροφορίες

Δεν είναι επιλέξιμες για το όφελος:

 • τους εργαζόμενους αυτόνομη καταχωρημένο στο άλλη διεύθυνση (άμεσοι καλλιεργητές, καλλιεργητές και αποικιστές, βιοτέχνες και εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τους νόμους της 26ης Οκτωβρίου 1957, αρ. 1047, 4 Ιουλίου 1959, αρ. 463 και 22 Ιουλίου 1966, αρ. 613, γεωργικοί επιχειρηματίες κυρίως αυτοαπασχολούμενοι αλιείς μικρής θαλάσσιας αλιείας και εσωτερικών υδάτων, διέπεται από το νόμο της 13ης Μαρτίου 1958, αριθ. 250) ·
 • οι εργαζόμενοι που απαλλάσσονται πλήρως από την πληρωμή του δημόσιου δικτύου υπηρεσιών φύλαξης παιδιών ή των συμφωνημένων ιδιωτικών υπηρεσιών ·
 • οι εργαζόμενοι που επωφελούνται από τα οφέλη του Ταμείου για τις πολιτικές που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες που καθορίζονται στο άρθρο 19, παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος 4 Ιουνίου 2006, n.223, μετατραπεί από το νόμο στις 4 Αυγούστου 2006, n 0.248.

Τι συμβαίνει

Το όφελος αποτελείται από τις ακόλουθες μορφές συνεισφοράς, εναλλακτικές μεταξύ τους: συμβολή στην κάλυψη του κόστους του δημόσιου δικτύου υπηρεσιών παιδικής μέριμνας ή θεοί διαπιστευμένες ιδιωτικές υπηρεσίες? κουπόνι για την αγορά του υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.

Το ποσό της συνεισφοράς είναι της 600,00 € ανά μήνα και παρέχεται για μέγιστη περίοδο έξι μηνών (τρεις μήνες για γυναίκες εργαζόμενους που είναι εγγεγραμμένοι σε ξεχωριστή διοίκηση), διαιρούμενο μόνο για ολόκληρα μηνιαία τμήματα, ως εναλλακτική λύση στη χρήση της γονικής άδειας, με συνέπεια την απόρριψη του ιδίου από τον εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση θα μπορούν να επωφεληθούν από τη συνεισφορά κατ 'αναλογία προς τη μειωμένη απόδοση στην εργασία, όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στις "Οδηγίες κατανομής των εισφορών για την αγορά υπηρεσιών παιδικής μέριμνας".

Baby Sitter 2015, όπως ζητήθηκε

Υπάρχει χρόνος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλει την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του INPS.

Όλες οι λεπτομέρειες και πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης στην εγκύκλιο της 16ης Δεκεμβρίου 2014.

Εδώ είναι όλα τα βήματα για την υποβολή της αίτησης: inps.it → Υπηρεσίες για τον πολίτη → Έλεγχος ταυτότητας με ΡΙΝ → Αποστολή αιτήσεων για παροχές για την υποστήριξη εισοδήματος → Αποστολή αιτήσεων για κατανομή εισφορών για την αγορά υπηρεσιών για «παιδική ηλικία

Προθεσμίες υποβολής αίτησης

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του INPS που δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014:

 • Οι διαδικασίες ηλεκτρονικής εγγραφής / επιβεβαίωση εγγραφής θα παραμείνουν ενεργά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
 • Οι ερωτήσεις πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε διετούς πειραματισμού (2014-2015).
 • Η αποθηκευμένη και μη πιστοποιημένη εφαρμογή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την ώρα αποστολής, μετά την οποία η εφαρμογή δεν μπορεί πλέον να αλλάξει, αλλά ακυρώθηκε και τελικά υποβλήθηκε ξανά. Όλα αυτά έως ότου λήξει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και πάντοτε ότι η εργαζόμενη μητέρα εξακολουθεί να κατέχει τις προϋποθέσεις υποβολής νέας αίτησης (31 Δεκεμβρίου κάθε έτους πειραματισμού).
 • Το Ινστιτούτο, εντός των ορίων της χρηματοοικονομικής κάλυψης που αναφέρεται στην υπουργική απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 2014, θα διατηρήσει τη διαδικασία ανοικτή υποβολή αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι οδηγίες για την υποβολή της αίτησης για παροχές μπορούν να αναζητηθούν στον θεσμικό ιστότοπο μέσω της ακόλουθης διαδρομής: ειδοποιήσεις και διαγωνισμοί-> ειδοποιήσεις. Η υπηρεσία για την αποστολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμη μέσω της ακόλουθης διαδρομής: -> Υπηρεσίες για τον πολίτη -> Έλεγχος ταυτότητας με PIN -> Αποστολή αιτήσεων για παροχές προς υποστήριξη εισοδήματος -> Αποστολή αιτήσεων για την καταβολή εισφορών για την αγορά υπηρεσίες για παιδιά.

Στην αίτηση ο αιτών εργαζόμενος πρέπει:

 • να αναφέρει ποιο από τα δύο οφέλη προτίθεται να έχει πρόσβαση, και σε περίπτωση επιλογής της συνεισφοράς στο άσυλο, πρέπει να αναφέρει τη μονάδα παιδικής μέριμνας (δημόσια ή ιδιωτική) στην οποία ο ίδιος ο εργαζόμενος έχει καταχωρίσει το ανήλικο
 • υποδηλώστε το ωφέλειας, προσδιορίζοντας τον αριθμό των μηνών ·
 • δηλώστε το παραίτηση από τη χρήση του αντίστοιχου αριθμού μηνών γονικής άδειας ·
 • δηλώστε ότι έχετε υποβάλει έγκυρη δήλωση ISEE.

Για το σκοπό αυτό σας υπενθυμίζουμε αυτό για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2015 η δήλωση ISEE πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως απαιτείται από την υπουργική απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2013 n. 159, των οποίων οι οδηγίες λειτουργίας βρίσκονται στην εγκύκλιο INPS αριθ. 171 της 18ης Δεκεμβρίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης και μέχρι την αποδοχή της αίτησης, τη δυνατότητα να επωφεληθεί της περιόδου γονικής άδειας για την οποία αίρεται η αίτηση για παροχή, η χρήση θα επιτρέπεται και πάλι μόνο σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ή σε περίπτωση απόρριψης του οφέλους.

Το Ινστιτούτο συμβουλεύει τον εργοδότη του εργαζομένου για την αναλογική μείωση της περιόδου γονικής άδειας που προκύπτει από τη χορήγηση της παροχής. Η παραίτηση από το όφελος μπορεί να γίνει από την επομένη της λήψης της αίτησης αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ινστιτούτου (inps.it). Σε περίπτωση που η παραίτηση πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο μετά την απόσυρση των δελτίων, τα δελτία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα πρέπει να επιστραφούν στην επαρχιακή έδρα του INPS όπου έχουν συλλεχθεί, πράγμα που θα τα ακυρώσει.

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της αίτησης για να ζητήσετε το επίδομα μωρού ή το μωρό

Πώς καταβάλλεται η συνεισφορά;

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του INPS,

Η συνεισφορά για τη χρήση του δημόσιου δικτύου υπηρεσιών για παιδιά ή διαπιστευμένων ιδιωτικών υπηρεσιών παρέχεται μέσω άμεσης πληρωμής στη σχολική δομή που επιλέγει η μητέρα, με την παρουσίαση από την ίδια τη δομή των εγγράφων που πιστοποιούν την πραγματική χρήση της υπηρεσίας, και μέχρι το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως, για κάθε μήνα γονικής άδειας που δεν έλαβε ο εργαζόμενος. Η συνεισφορά αυτή θα παρέχεται μόνο εάν η υπηρεσία φύλαξης παιδιών πραγματοποιείται από μια σχολική δομή που επιλέγεται από τον εργαζόμενο μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, οι οποίοι συγκροτούνται με βάση τις καταχωρίσεις των ίδιων των δομών και δημοσιεύονται στον θεσμικό ιστότοπο (inps.it), έτσι ώστε η εργαζόμενη μητέρα, πριν υποβάλει την αίτηση εισδοχής προς όφελος, μπορεί να επαληθεύσει την παρουσία στον κατάλογο της σχολικής δομής στην οποία έχει καταχωρίσει το παιδί της.

Παρέχεται η συνεισφορά που χορηγείται για την πληρωμή των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας μέσω του συστήματος κουπονιών εργασίας ex art. 72 του νομοθετικού διατάγματος n. 276 της 10ης Σεπτεμβρίου 2003 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες. Το Ινστιτούτο θα πληρώσει επομένως € 600 σε δελτία , για κάθε μήνα γονικής άδειας που δεν έλαβε ο εργαζόμενος.

Για να μάθετε περισσότερα, κάντε κλικ στον ιστότοπο του INPS

Βίντεο: