Οικογενειακά επιδόματα 2019 του Δήμου: οι αυξήσεις που προβλέπονται από το INPS


Το INPS, με την εγκύκλιο 29 του τρέχοντος έτους, έχει καθορίσει το ποσό και τις λεπτομέρειες υποβολής αίτησης για το οικογενειακό επίδομα το οποίο για το 2019 σημείωσε αύξηση 1,1%

Σε Αυτό Το Άρθρο:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2014 - Το οικογενειακό επίδομα των Δήμων γιαέτος 2014 έχει εγγραφεί αύξηση 1,1%. L 'INPS, με τον κυκλικό αριθμό 29 του τρέχοντος έτους, ορίστηκε το ποσό και οι διαδικασίες για την υποβολή αίτησης για τη συνεισφορά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οικογενειακά επιδόματα 2014. Πώς και πότε να τα ζητήσετε
ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 2014 - Αναλυτικά το οικογενειακό επίδομα θα έχει μηνιαίο ποσό 141,02 ευρώ. Σε ετήσια βάση, υπολογίζοντας για δεκατρείς μήνες το ποσό θα είναι 1.833,26 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης αναθεωρείται ετησίως βάσει της αλλαγής του δείκτη ISTAT. Όπως διαβάζουμε στον ιστότοπο του INPS, αυτό το επίδομα μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη οικογενειακή μεταχείριση και δεν αποτελεί εισόδημα για φορολογικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 2014 - Η αίτηση και τα σχετικά έντυπα πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο κατοικίας έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου για το οποίο ζητείται το επίδομα στην οικογενειακή μονάδα. Πρέπει να συνοδεύεται από το I.S.E., δήλωση σχετικά με τη σύνθεση και την οικονομική κατάσταση της οικογενειακής μονάδας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014- Οικογενειακό επίδομα ανήκει στους ιταλικούς και κοινοτικούς πυρήνες ότι το ζητούν από τον Δήμο κατοικίας, σύμφωνα με τον νόμο περί οικονομικών του 1999. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:
1) στην οικογενειακή μονάδα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τρία ανήλικα παιδιά (που ανήκουν στην ίδια οικογένεια μητρώων). Πρέπει να είναι παιδιά του αιτούντος ή του / της συζύγου ή τα οποία λαμβάνουν σε προ-υιοθεσιακή επιμέλεια.
2) η τιμή του I.S.E, αυτός είναι ο δείκτης της οικονομικής κατάστασης της οικογενειακής μονάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει, για το 2014, το κατώτατο όριο των 25.384,91 ευρώ.
Για να ληφθεί η ετήσια αποζημίωση, είναι επίσης απαραίτητο η τιμή ISE να μην υπερβαίνει το ποσό που ισούται με τη διαφορά του ISE που παρέχεται για το όφελος και το μέτρο της επιχορήγησης σε ετήσια βάση: συνεπώς, ο δείκτης οικονομικής κατάστασης δεν θα να είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ του ορίου ISE 25.384,91 και του ετήσιου ποσού των 1.833,26
που αντιστοιχεί σε € 23.551,65.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Bonus Μωρό και Κοινωνική Κάρτα, τι αλλαγές το 2014
Μεταξύ των συνεισφορών υπέρ της οικογένειας που έχουν σημειώσει αύξηση με βάση την ετήσια αναπροσαρμογή του δείκτη ISTAT υπάρχει επίσης το επίδομα μητρότητας. Σε ετήσια βάση είναι 1.691,05 ευρώ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ 2014: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πηγαίνετε στον ιστότοπο Inps για να ελέγξετε τα κοινά μέλη της οικογένειας
Επίδομα μητρότητας των δήμων

Βίντεο: