Ενδομήτρια σπερματέγχυση: τι είναι και πώς συμβαίνει


Είναι μια τεχνική υποβοηθούμενης γονιμοποίησης που χρησιμοποιείται γενικά σε περιπτώσεις ανεξήγητης στειρότητας

Σε Αυτό Το Άρθρο:

Υπάρχουν πολλά τεχνικές υποβοηθούμενης γονιμοποίησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της υπογονιμότητας και να ευνοηθεί η σύλληψη. Μεταξύ αυτών, ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα είναι τοΕνδομήτρια σπερματέγχυση (IUI). Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται τόσο σε περιπτώσεις ανεξήγητης στειρότητας (ΔΙΑΒΑΣΤΕ) και όταν υπάρχουν ανωμαλίες αλλά όχι σοβαρό σπέρμα (ΔΙΑΒΑΣΤΕ). Στις τιμές αναφοράς κάθε κέντρο / ομάδα έχει τη δική της, μιλάμε σε μερικές περιπτώσεις με 2 εκατομμύρια σπερματοζωάρια με ευθύγραμμη κινητικότητα, ενώ σε άλλα διαβάζουμε τουλάχιστον 6-8 εκατομμύρια. Το IUI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις ωορρηκτικών προβλημάτων (πολυφλοιώδες ωοθήκη, PCOS, ανωτατότητα...) και όπου υπάρχουν φυσικά προβλήματα για πλήρη διείσδυση τόσο αρσενικών (π.χ. στύση) όσο και θηλυκών (π.χ.: vaginism).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Υποβοηθούμενη γονιμοποίηση, η ιστορία 2 ζευγαριών πηγαίνει στο εξωτερικό για να γίνουν γονείς
Πώς λειτουργεί η ενδομήτρια σπερματέγχυση
Στην πράξη αυτή η τεχνική συνίσταται στην εισαγωγή του σπέρμα (ΔΙΑΒΑΣΤΕ) απευθείας μέσα στην κοιλότητα της μήτρας την ημέρα τηςωορρηξία. Το σπέρμα, αφού έχει ληφθεί (3-5 μέρες σεξουαλικής αποχής απαιτούνται και η απόσυρση λαμβάνει χώρα αφού ο άνθρωπος ουρήσει για να αποφευχθεί η βακτηριακή μόλυνση), πρώτα υποβάλλονται σε κατάλληλη θεραπεία στο εργαστήριο με μια διαδικασία που ονομάζεται capacitation προκειμένου να επιλεγούν τα πιο κινητά και ανθεκτικά σπερματοζωάρια που εισάγονται έπειτα απευθείας στην κοιλότητα της μήτρας (με τη βοήθεια ενός πλαστικού σωλήνα και χωρίς να προκαλείται πόνος). Αυτή η διαδικασία επιτρέπει να ξεπεραστεί ο φραγμός της αυχενικής βλέννας που θα μπορούσε να εμποδίσει το ταξίδι του σπέρματος.
Το IUI μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε φυσικό κύκλο όσο και σε φαρμακευτικό κύκλο. Ο κύκλος φαρμάκων επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση του κύκλου και τον εντοπισμό του καταλληλότερου χρόνου για τη διεξαγωγή της σπερματέγχυσης (ΔΙΑΒΑΣΤΕ) αλλά, πάνω απ 'όλα, επιτρέπει την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας του IUI που οδηγούν σε ωρίμανση περισσότερων του ενός ωοθυλακίων (συνήθως 2/3 ή κατ' ανώτατο όριο 4 σε εξαιρετικές περιπτώσεις για να αποφευχθεί ο υπερβολικά υψηλός κίνδυνος περιφερικής σφαγής). Είτε διεξάγεται στον αυθόρμητο είτε στον φαρμακευτικό κύκλο, ο κύκλος θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά με υπερήχους και συχνά με ωορρηξία (ΔΙΑΒΑΣΤΕ) προκαλείται μέσω φαρμάκων. Ο κύκλος του φαρμάκου επιτρέπει, όπου υπάρχουν οι ανάγκες (π.χ. κλείσιμο του κέντρου τα Σαββατοκύριακα ή άλλο), να καταστείλει την υπόφυση, εμποδίζοντας έτσι την ωοθυλακιορρηξία και στη συνέχεια να τον διεγείρει με τα φάρμακα όταν τα ωοθυλάκια είναι ώριμα για να βελτιστοποιήσουν το χρονισμό.
Οι πιθανότητες επιτυχίας
Μετά τη σπερματέγχυση, συχνά χορηγείται θεραπεία για την υποστήριξη της ωχρινικής φάσης. Ποσοστά επιτυχούς σύλληψης (ΔΙΑΒΑΣΤΕ) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία της γυναίκας, το είδος του προβλήματος και την ποιότητα του σπερματικού υγρού. Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις μιλούν για 20 25% (π.χ. σε νεαρό ασθενή που προσφεύγει σε δωρεά σπόρων) και άλλοι 8%. Συνήθως συνιστάται μετά από 14 ημέρες από τη σπερματέγχυση να δοθεί η BHCG στο αίμα για να έχει σωστή απόκριση (όχι ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά) και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει επίσης τις βιοχημικές εγκυμοσύνες (τις οποίες οι εξετάσεις δεν εντοπίζουν πάντοτε).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Βοηθητική γονιμοποίηση, ο νόμος 40 απορρίφθηκε
Εάν η προσπάθεια αποτύχει η γυναίκα, μετά από μια χρονική περίοδο, μπορεί προσπαθήσετε ξανά. Κανονικά, συνιστώνται 3 προσπάθειες, σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι 6. Συνιστάται να στραφείτε σε τεχνικές επιπέδου ΙΙ ή ΙΙΙ και για να αυξήσετε τα ποσοστά επιτυχίας ή για λόγους ηλικίας. Κανονικά το IUI περιμένει πολύ ελαφριά ή χωρίς ορμονική διέγερση, Μπορεί να γίνει διαδοχικά ή επιτρέποντας ένα χρονικό διάστημα ενός μηνός να περάσει μεταξύ ενός κύκλου θεραπείας και άλλου.

Βίντεο: