Μεγαλύτερη άδεια μητρότητας κατά την άφιξη


Εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη θα δικαιούνται μεγαλύτερη άδεια μητρότητας και καλύτερες συνθήκες χάρη στις προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τελευταίες ημέρες

Σε Αυτό Το Άρθρο:

Εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα δικαιούνται μεγαλύτερες και καλύτερες συνθήκες για άδεια μητρότητας χάρη στις προτάσεις που υπέβαλαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχοντας ένα παιδί για τις γυναίκες συχνά σημαίνει να θυσιάσει το εισόδημα και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: μόνο το 65,5% των γυναικών με εξαρτώμενα παιδιά εργάζεται, σε σύγκριση με το 91,7% των ανδρών.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Επιτροπή για την άδεια μητρότητας (που αντιπροσωπεύει την αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας 92/85 / ΕΟΚ του 1992), η ελάχιστη περίοδος άδειας αυξάνεται από 14 σε 18 εβδομάδες και συνιστά την καταβολή 100% του μισθού στις γυναίκες, παρέχοντας επίσης στα κράτη μέλη την εναλλακτική δυνατότητα να ορίζουν ανώτατο όριο ίσο με την αμοιβή που αντιστοιχεί στο επίδομα ασθενείας. Οι γυναίκες θα απολαύσουν επίσης ένα μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το μη υποχρεωτικό μέρος της άδειας (πριν ή μετά τη γέννηση) και συνεπώς δεν θα υποχρεωθεί να επωφεληθεί από ένα συγκεκριμένο τμήμα της άδειας πριν από τη γέννηση.

Θα υπάρξουν επίσης πιο δεσμευτικά μέτρα κατά των απολύσεων και το δικαίωμα επανένταξης της ίδιας εργασίας ή ισοδύναμης θέσης εργασίας μετά την άδεια μητρότητας. Τελικά το το δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη ευέλικτο χρονοδιάγραμμα μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, μολονότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα.

Βάσει της πρότασης i αυτοαπασχολούμενες γυναίκες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με την άδεια μητρότητας για τους μισθωτούς, αλλά σε εθελοντική βάση (αντικαθιστώντας τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 86/613 / ΕΟΚ). Συγχρόνως, οι σύζυγοι και οι συγκατοίκοι (που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι βάσει της εθνικής νομοθεσίας) που εργάζονται ανεπίσημα στο πλαίσιο μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης, όπως είναι μια εκμετάλλευση ή μια ιατρική πρακτική (οι λεγόμενοι "σύζυγοι"), θα έχουν πρόσβαση, μετά από αίτηση, κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης τουλάχιστον ίση με την κάλυψη των αυτοαπασχολούμενων.

Μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να βελτιώσει τις προϋποθέσεις για άλλες μορφές οικογενειακών αδειών, όπως π.χ. άδεια πατρότητας (σύντομη άδεια για τους πατέρες τη στιγμή της γέννησης ή της υιοθεσίας ενός παιδιού), την άδεια για υιοθεσία (άδεια παρόμοια με την άδεια μητρότητας κατά τη στιγμή της υιοθεσίας ενός παιδιού) και του άδεια υποκαταστήματος (για να φροντίσει εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βίντεο: Calling All Cars: Muerta en Buenaventura / The Greasy Trail / Turtle-Necked Murder