Εγγραφή στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2019/2019


Η προθεσμία για εγγραφή στο κρατικό νηπιαγωγείο είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019. Ας δούμε με σαφέστερο και απλούστερο τρόπο τι πρέπει να κάνουμε και ποια έγγραφα να παρουσιάσουμε

Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η προθεσμία για την εγγραφή στο κρατικό νηπιαγωγείο είναι καθορισμένη 28 Φεβρουαρίου 2014. Στην εγκύκλιο του
Υπουργείο Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2014, θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή. Ας δούμε με έναν απλούστερο τρόπο όλα όσα πρέπει να γίνουν και ποια τεκμηρίωση να παρουσιάσουμε.
Πώς να εγγραφείτε παιδιά στο δημοτικό σχολείο
Απαιτήσεις εισδοχής
Τα κορίτσια και τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρωθεί εντός του έτους μπορούν να εγγραφούν σε νηπιαγωγεία 31 Δεκεμβρίου 2014 το τρίτο έτος της ηλικίας. Μπορούν επίσης να εγγραφούν κορίτσια και παιδιά ηλικίας τριών ετών μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2015. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων θέσεων, οι ερωτήσεις θα έχουν προτεραιότητα. σε σχέση με όσους συμπληρώνουν την ηλικία των τριών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα κριτήρια προτίμησης που καθορίζει το συμβούλιο του Ινστιτούτου.
Η είσοδος των παιδιών σε πρόωρη παρακολούθηση είναι υπό όρους, (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού που αναφέρεται στην Π.Δ. 20 Μαρτίου 2009, σ.89)
1) τη διαθεσιμότητα θέσεων και την εξάντληση των λιστών αναμονής ·
2) τη διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων και εγκαταστάσεων από πλευράς διαθεσιμότητας και λειτουργικότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι διαφορετικές ανάγκες των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών ·
3) στην παιδαγωγική και διδακτική αξιολόγηση, από το διδακτικό προσωπικό, τις ώρες και τις λεπτομέρειες της υποδοχής.
Εντούτοις, πρέπει να ενεργοποιούνται από τα εδαφικά σχολικά γραφεία, σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες δημοτικές διοικήσεις, τα κατάλληλα μέτρα συντονισμού μεταξύ των κρατικών σχολείων και των ιδιωτικών σχολείων που διαχειρίζονται την υπηρεσία στην επικράτεια, να εξισορροπήσει τη σχέση όσο το δυνατόν περισσότερο. προσφοράς και της ζήτησης.
Τα σχολεία θα κοινοποιήσουν εγγράφως στα ενδιαφερόμενα μέρη την ενδεχόμενη μη αποδοχή των αιτήσεων. Η ανακοίνωση της μη αποδοχής, δεόντως αιτιολογημένη, πρέπει να πραγματοποιείται με κάθε δυνατή επείγουσα ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε άλλη σχολή
Πότε πρέπει να υποβάλετε αίτηση Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 3 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. (Όπως διαβάζουμε από την εγκύκλιο του MIUR).
Πώς να υποβάλετε την αίτηση
Σε αντίθεση με το δημοτικό σχολείο, οι γονείς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο απευθείας στο επιλεγμένο ίδρυμα. Μεταξύ των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν είναι τα έντυπο εγγραφής (παράρτημα Α της εγκυκλίου του υπουργείου), και κατά την εγγραφή, οι γονείς και οι έμποροι γονικής μέριμνας συμπληρώνουν επίσης μοντέλο Β, σχετικά με την επιλογή να χρησιμοποιηθεί ή όχι τοδιδασκαλία της καθολικής θρησκείας. Για παιδιά που δεν το χρησιμοποιούν, πρέπει να ολοκληρωθεί και στην αρχή του σχολικού έτους το μοντέλο C. για την επιλογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Οποιαδήποτε προσαρμογή του εντύπου εγγραφής εκτελείται απευθείας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με βάση το ειδικό ψήφισμα του σχολικού συμβουλίου, το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με τα όσα ορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου επί του θέματος.
Θρησκεία, γεωγραφία, ψηφιοποίηση: πώς αλλάζει το σχολείο
Οι σχολικές ώρες των παιδιών πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση
Οι ώρες εργασίας του νηπιαγωγείου είναι, κατά κανόνα, ίσες με 40 ώρες την εβδομάδα? κατόπιν αιτήματος των οικογενειών, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να μειωθεί σε 25 ώρες την εβδομάδα ή αυξήθηκαν έως 50, σύμφωνα με το μέγιστο ετήσιο χρονοδιάγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Βρήκαμε διαφορετικές προθεσμίες για εγγραφή στην Δημοτική Βρεφονηπιακή Σχολή. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να επικοινωνείτε πάντοτε με την διδασκαλία του δήμου διαμονής σας
Πιστωτικές πηγές | MIUR

Βίντεο: AΛΛΑΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;