2019 Κάρτα αγοράς: πώς αποκτάται και τι χρησιμοποιείται για


Η Κάρτα Προμηθειών είναι μια προπληρωμένη πιστωτική κάρτα που υποστηρίζει οικογένειες σε τρόφιμα, ιατρικά και λογαριασμούς. Εδώ ποιος μπορεί να το έχει και πώς να το ζητήσει

Σε Αυτό Το Άρθρο: ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 2014 - Το Κάρτα αγοράς η τακτική είναι μια προπληρωμένη κάρτα αξίας 40 ευρώ που σας επιτρέπει να φτιάχνετε φαγητό, υγειονομική περίθαλψη και λογαριασμούς πληρωμών και παρέχεται στους Ιταλούς πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών ή κάτω των τριών ετών που έχουν κάποιες απαιτήσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Μειώσεις που μπορούν να δηλωθούν στο μοντέλο 730 του 2014
Πώς να αποκτήσετε την Κάρτα Προμηθειών 2014, ποιες είναι οι απαιτήσεις για να το ζητήσετε και από τι συνίσταται;
Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την κάρτα αγορών 2014, ή Κοινωνική Κάρτα, ένα από τα εργαλεία που τέθηκαν στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών και του INPS για να βοηθήσει τις ιταλικές οικογένειες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 2014, ΤΙ ΕΙΝΑΙ - Η Κάρτα Προμηθειών, ή Κοινωνική Κάρτα, είναι μια προπληρωμένη πιστωτική κάρτα αξίας 40 ευρώ εξυπηρετώντας τα τρόφιμα, την υγεία και την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου
Επιπλέον, με την Κάρτα μπορείτε επίσης να έχετε εκπτώσεις στα συνδεδεμένα καταστήματα του κυκλώματος Mastercard που υποστηρίζουν το πρόγραμμα της Κάρτας Προμηθειών και μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στο τιμολόγιο έκπτωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Κάρτα Προμηθειών ανέρχεται σε € 40 το μήνα και χρεώνεται κάθε δύο μήνες με € 80 με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Μοντέλο 730: πώς να υπολογίσετε τις παρακρατήσεις για τα εξαρτώμενα παιδιά
ΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 2014, ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
- Ιταλοί πολίτες με περισσότερους από έναν δικαιούνται την Κοινωνική Κάρτα 2014 65 ετών ή με λιγότερο από τρία χρόνια ότι έχουν ακριβή απαιτήσεις.
Ας δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για την Κάρτα Προμηθειών 2014
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ:
- ηλικία μικρότερη των 3 ετών,
- Ιταλική ιθαγένεια.
- να έχει α iSee (Δείκτης ισοδύναμης οικονομικής κατάστασης), ισχύει, κάτω από € 6.781,76.
όχι μόνο ή μαζί με τον έμπορο, τη γονική αρχή / θεματοφύλακα και την άλλη γονική αρχή / θεματοφύλακα:
i) ο κάτοχος / οι κάτοχοι περισσότερων από έναν εγχώριους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας ·
ii) ο κάτοχος ή οι κάτοχοι περισσότερων του ενός μη οικιακών ηλεκτρικών χρηστών ·
iii) κάτοχος (-οί) περισσότερων από δύο χρηστών αερίου ·
iv) ιδιοκτήτης (-οί) περισσότερων από δύο οχημάτων ·
v) ιδιοκτήτης (-οί), με μερίδιο μεγαλύτερο ή ίσο με 25%, περισσοτέρων του ενός κτιρίων για οικιακή χρήση ·
vi) ιδιοκτήτες, με ποσοστό 10% ή περισσότερο, κτιρίων που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας της Ιταλικής Δημοκρατίας ή της κατηγορίας C7 του κτηματολογίου ·
vii) ιδιοκτήτης (-οί) κινητής περιουσίας, όπως αναφέρεται στη δήλωση ISEE, που υπερβαίνει τα € 15.000 ή, εάν είναι στην κατοχή του στο εξωτερικό και δεν έχει ήδη δηλωθεί στη δήλωση ISEE, δεν υπερβαίνει το ίδιο κατώτατο όριο μετά την μετατροπή σε Ευρώ με την ισχύουσα Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της υποβολής της δήλωσης ISEE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

χαρτί-αγορά-2014


ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 65 ΧΡΟΝΙΑ

- να είναι ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών,
- να έχουν ιταλική ιθαγένεια ·
- έχουν συνταξιοδοτικές παροχές ή παροχές κοινωνικής πρόνοιας που σε συνδυασμό με τα δικά τους έσοδα είναι μικρότερες από € 6.781,76 ετησίως ή μικρότερες από € 9.042,34 ετησίως, αν είναι ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερης,
έχουν ISEE (ισοδύναμο οικονομικό δείκτη), ισχύοντα, κάτω από € 6.781,76.
- να μην είναι μόνος ή μαζί με τον / την σύζυγο
κάτοχος περισσότερων από έναν εγχώριους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας ·
κάτοχος / -ες μη οικιακών ηλεκτρικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας ·
κάτοχος / -οι περισσότεροι του ενός χρήστες αερίου ·
ιδιοκτήτης (-οί) περισσότερων του ενός οχήματος ·
ιδιοκτήτη (-ες), με μερίδιο μεγαλύτερο ή ίσο με το 25%, περισσοτέρων του ενός κτιρίων για οικιακή χρήση ·
με ποσοστό 10% ή περισσότερο, των κτιρίων που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας της Ιταλικής Δημοκρατίας ή της κατηγορίας του κτηματολογίου C7 7
- Ο κάτοχος ή οι κάτοχοι κινητής περιουσίας, όπως αναφέρεται στη δήλωση του ISEE, υπερβαίνουν τα € 15.000 ή, εάν βρίσκονται στην αλλοδαπή και δεν έχουν ήδη δηλωθεί στη δήλωση του ISEE, δεν υπερβαίνουν το ίδιο κατώτατο όριο μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ με την ισοτιμία που ισχύει την 31η Δεκεμβρίου έτος πριν από την υποβολή της δήλωσης ISEE
- να μην επωφελούνται από τρόφιμα που παρέχονται από το κράτος ή από άλλες δημόσιες διοικήσεις επειδή έχουν νοσηλευθεί σε ιδρύματα μακράς διαρκείας ή βρίσκονται σε ποινικό ίδρυμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Αποταμιεύσεις για οικογένειες: περικοπές irpef και μείωση των λογαριασμών
ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΩΝ 2014
- Το Κάρτα αγοράς μπορούν να ζητηθούν από τα ταχυδρομεία που παρουσιάζουν το μορφή με την σχετική τεκμηρίωση. Το έντυπο μπορεί να ζητηθεί από τα ταχυδρομεία ή μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Μετά την επαλήθευση της πληρότητας και της συμμόρφωσης των τεκμηριωμένων εγγράφων, το ταχυδρομείο θα εκδώσει αντίγραφο της αίτησης. Εάν παραληφθεί η αίτηση για την Κάρτα Προμηθειών αποδεκτή, θα αποσταλεί στην αναφερόμενη διεύθυνση κατοικίας, επικοινωνία με την πρόσκληση για μετάβαση σε ταχυδρομικό γραφείο που ενεργοποιείται για την απόσυρση της Ηλεκτρονικής Κάρτας Προμηθειών.
ο κωδικό ασφαλείας (PIN) θα σταλεί αργότερα στο σπίτι αργότερα.
Σε εκείνο το σημείο η κάρτα μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί
Πληροφορίες στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας ή τον αριθμό χωρίς χρέωση 800.666.888

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


Αλλά πόσο με κόστισε;

Μωρό όσο κοστίζει! (22 εικόνες) Από τις πάνες στις ψηλές καρέκλες, στα παιχνίδια: η γέννηση ενός παιδιού για οικογένειες είναι μια αποστράγγιση. Αλλά κάτι μπορεί να σωθεί

Βίντεο: Pentax 50mm 1.7 Adapted to the Sony A6000